Szkolenie łącznościowców w Gościnie

16 listopada koledzy z Bałtyckiego Stowarzyszenia Krótkofalowców przystąpili do realizacji programu szkolenia młodzieży. Zajęcia z podstaw radiotechniki i łączności  radiowej prowadzili: Krzysztof SP7WME, Paweł SP1MPW oraz Zbyszek SP1F. Program nauczania młodzieży klas mundurowych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie obejmuje szkolenie z zakresu łączności morskiej, kryzysowej, wojskowej, no i przede wszystkim łączności amatorskiej. Jest to ambitne i bardzo trudne w realizacji przedsięwzięcie, które BSK wspólnie z PZK oraz MON realizują na zasadzie wolontariatu. O skali trudności świadczy fakt, iż program szkolenia obejmuje 320 godzin wykładów. Jest realizowany w poniedziałki, wtorki i środy – jako zajęcia klubowe w czasie pozalekcyjnym oraz w czwartki w czasie zajęć programowych. Wykładowcami są członkowie BSK i zapraszani wykładowcy z całego kraju. Ważnym, drugoplanowym celem tego projektu jest wykształcenie nie tylko łącznościowców, ale przede wszystkim pasjonatów łączności, czyli krótkofalowców. Czy się to uda? Tego dzisiaj nie wiadomo, ale próbować należy, bo się nigdy nie dowiemy.

Źródło: Krótkofalowiec Polski nr 1/2018