Ćwiczenia „PFB-1”

Lokalne Ćwiczenia Łączności Kryzysowej „PFB-1” przebiegły pozytywnie i przyniosły wnioski.

Główne uwagi dotyczą braku możliwości porozumienia się pomiędzy stacją NC SQ8NYB a przemiennikiem SR7V. Napotkano tutaj bardzo duże QRM oraz brak nośnej. Szeroko idącym wnioskiem jest zaproponowanie lepszej siatki stacji pracujących na północy województwa, zaś w późniejszym czasie przeanalizowanie zapotrzebowania antenowego sieci.

Pomimo powyższej przeszkody, prawidłowo zadziała procedura łączności i wszystkie komunikaty zostały przekazane, przez stacje NC SP0MASR, SQ5RDO via przemiennik SR9A do docelowej stacji NC SP5MASR

Chciałem podziękować wszystkim uczestnikom, a w szczególności Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej SP EmCom Małopolska w osobie kol. Michała SP9XWM oraz Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej SP EmCom Mazowsze w osobie kol. Miles SQ5EBM, którzy podjęli się koordynacji podczas ćwiczeń oraz krótkofalowcom pracującym jako stacje pomocnicze m.in. Adamowi SP8N, Piotrowi SP8MRD oraz Norbertowi SQ5DRO.

Powyższe zostaną ujęte w cel kolejnych ćwiczeń VHF, które odbędą się już niebawem.

Łącząc wyrazy szacunku,
Przemek Bratkowski, SQ8NYB