Globalset 2022

IARU R1 – Grupa Robocza ds. Łączności Kryzysowej organizuje kolejny test łączności ratunkowej pod hasłem GLOBALSET i zaprasza do udziału radiostacje amatorskie zainteresowane działalnością EmCom z krajów Regionu 1 IARU. Test odbędzie się w sobotę 21 maja 2022 r. w godzinach 14.00 – 16.00 UTC. Pasma amatorskie 7MHz i 18MHz, emisje SSB i CW. Szczegółowe informacje o sposobach prowadzenia korespondencji, częstotliwości robocze, znaki radiostacji prowadzących dostępne są pod adresem:
https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/emcomm/exercises-tests-and-meetings/hf-ssb-cw-activity-period-21-may-2022/
OGÓLNOPOLSKI KLUB ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ PZK SP EmCom w imieniu organizatora zaprasza polskie radiostacje amatorskie do udziału w ćwiczeniach.
Głównym koordynatorem GLOBALSET jest Greg G0DUB, adres mailowy g0dub@iaru-r1.org

Info. Jerzy SP3SLU i Piotr SP2JMR