Pytanie-odpowiedź

Kto może wziąć udział w ćwiczeniach? Muszę być członkiem PZK?

Każdy krótkofalowiec może wziąć udział w ćwiczeniach! Nie, nie musisz być członkiem PZK, łączy nas jeden cel – pomaganie innym.

WX Net – co to takiego?

WX Net to Sieć Pogodowa (z ang. Weather Network). Sieci pogodowe pracują w okolicach częstotliwości kryzysowych, jeżeli usłyszysz wywołanie ogólne sieci pogodowej podaj swój znak, miejscowość lub lokator oraz znane Ci warunki atmosferyczne. Przykładowo: temperaturę, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru, zachmurzenie, występowanie opadów i ich natężenie, wyładowania atmosferyczne.

Pamiętaj, że pierwszeństwo mają stację podające informacje o gradobiciach, tornadach, podtopieniach, zniszczeniach!

Zalecana formułka: 
ZNAK, CZAS, treść wiadomości, źródło depeszy.

Jakie są częstotliwości kryzysowe?

Zalecane częstotliwości kryzysowe w regionie IARU 1 to:

Zakres HF

 • 3.760 MHz LSB
 • 7.110 MHz LSB
 • 14.300 MHz USB
 • 18.160 MHz USB
 • 21.360 MHz USB

Zakres VHF/UHF

 • 145.500 MHz FM
 • 433.500 MHz FM
Gdzie w mam sie zgłosić? Do której stacji?

Stacje Net Control podają wywołanie, przykładowo:

„Tutaj <znak> Net Control Północ w ćwiczeniach dla stacji z okręgu 1, 2 i 4. Jestem gotowy do odbierania raportów.”

Jeżeli przebywasz w innym okręgu, znajdź właściwą stację Net Control. W przypadku, w którym nie słyszysz innych stacji LUB masz pilną wiadomość do przekazania podajesz ją jakiejkolwiek stacji Net Control.

Zgubiłem się, co zrobić?

W okolicach zalecanych częstotliwości kryzysowych pracuje tzw. Sieć Taktyczna – zgłaszając się do niej operator poda Ci właściwą częstotliwość Net Control dla Twojego okręgu oraz udzieli Ci wszelkiej pomocy! Tak, do niej też możesz przekazywać wiadomości!

Pierwsza pomoc udzielana przez radio?

Tak, staramy się zapewnić dyżur ratownika (min. ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy)  lub/i ratownika medycznego! Na częstotliwości Sieci Taktycznej znajdziesz pomoc w sytuacjach wymagających udzielania pierwszej pomocy.

Czym jest Sieć Taktyczna?

Sieć taktyczna odpowiada za pracę podległych sieci (Net Control) – to tutaj są podejmowane decyzje o ich utworzeniu lub zakończeniu pracy. Tutaj rozwiązujemy problemy w funkcjonowaniu sieci, określamy operatorów i dyżury, utrzymujemy kontakt z instytucjami oraz naszymi kolegami za granicy.

Sieć taktyczna składa się z osoby dowodzącej, przynajmniej jednego operatora wspierającego oraz ratownika.

Net Control można porównać do kontrolerów ruchu lotniczego?

Tak, Net Control zbiera wiadomości od osób przebywających na zagrożonych terenach, podobnie jak kontroler ruchu lotniczego utrzymuje porządek i klarowny przepływ informacji. Kontrolerzy utrzymują łączność z Siecią Taktyczną oraz współpracują z lokalnymi służbami i instytucjami.

Kto może zostać kontrolerem?

Osoby wyznaczone przez koordynatorów sieci kryzysowych. Zalecamy, aby operatorzy mieli doświadczenie (np. zdobyte poprzez udział w ćwiczeniach), znali podstawy pierwszej pomocy i język angielski.

Net Contoler powinien przebywać w miejscu bezpiecznym, powinien mieć dostęp do innych źródeł informacji (np. APRS, Internet, telefon) oraz dysponować odpowiednim systemem antenowym.

Ok, już wiem, jak działa sieć… ale co mam zgłosić?

Najbliższe ćwiczenia odbędą się pod kryptonimem „Huragan”. Uruchomiamy wyobraźnie, w której wiatr osiąga potężne prędkości, gaśnie światło… Mnóstwo połamanych drzew, drogi zalane. Ktoś krzyczy „potrzebuję pomocy!”, telefony nie działają, a jedyną możliwością powiadomienia służb ratowniczych jest… radio. Jakie będzie nasze postępowanie? Odpowiedź zostawiam Tobie.

Prosimy o podawanie informacji, które w Twojej okolicy mogą się wydarzyć!
W raportach podajemy swój ZNAK, rodzaj wiadomości, MIEJSCE zdarzenia, krótki i jasny opis.

Np. SQ3TGV, wiadomość  priorytetowa, miejscowość: ANTONIN, prośba o wysłanie żywności i wody.

Wiadomość priorytetowa? Są inne?

Tak, odróżniamy 3 typy wiadomości:

Emergency – wiadomość o bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia, przykład:
„W miejscowości X znaleziono nieprzytomną osobę, potrzebna pomoc medyczna”,

Priority – wiadomość priorytetowa, przykład:
„Prośba o wysłanie żywności i wody do miejscowości A”

Rutine– wiadomość rutynowa, przykład:
„Droga z miejscowości A do miejscowości B jest już przejezdna”,

Nie posiadam radiostacji KF, tylko radio ręczne, odpadam?

Nie, nie! W ćwiczeniach chcemy skupić się na łączności w paśmie 2m. Jeżeli lokalny przemiennik nie działa, przejdź na częstotliwość bezpośrednią (145.500 MHz).

Co jeżeli posiadam 2 radia: jedno na KF, drugie na UKF?

Poinformuj Net Control o możliwości zapewnienia łączności w paśmie 2m lub na lokalnym przemienniku. Jeżeli nikogo nie słyszysz Twoim zadaniem będzie przekazywanie informacji od osób z terenu do Net Control.

Przygotuj kartkę i długopis, zapisuj wszelkie zebrane informacje!

Przykładowe wywołanie: „Tutaj <znak> w ćwiczeniach łączności kryzysowej. Jestem gotowy do odbierania raportów.”

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie pracując w terenie!

Boję się, że nikt mnie nie usłyszy! QRP…

Ćwiczenia i sytuację kryzysowe to nie zawody! Tutaj się nie spieszymy, a operatorzy Net Control traktują stację QRP pracujące z małą mocą, jako bardzo ważne stacje udzielające informacji wprost z terenów zagrożonych.

Net Control prosi o pomoc?

Może się zdarzyć, że kontroler nie będzie odbierał stacji QRP. Jeżeli ją słyszysz – przekaż zawarte informacje! To bardzo ważne!

Jak mam się zachować w sytuacji kryzysowej?
 • Jeśli usłyszysz na częstotliwości słowa „łączność ratunkowa”, „łączność kryzysowa” (angielskie „emergency”, „welfare-traffic”) albo skrót QUF, przestań nadawać i uważnie słuchaj
 • Jeśli odbierasz przekazywane wiadomości, pozostań na częstotliwości i zapisz wszystko co odbierzesz
 • Nie opuszczaj częstotliwości, dopóki nie masz pewności, że nie możesz pomóc w prowadzeniu łączności i że ktoś inny już pomaga
 • Nie nadawaj, dopóki nie masz pewności, że jesteś w stanie pomóc
 • Stosuj się do instrukcji stacji kontrolującej sieć (jeśli jest taka stacja). Łączność jest zwykle kontrolowana przez stację pracującą z rejonu objętego sytuacją kryzysową lub przez stację przez nią wyznaczoną
 • Nie przedłużaj niepotrzebnie łączności, nie nadawaj zbędnych informacji
 • W przypadku zakłóceń od innych stacji, stacja kontrolująca sieć lub inna wyznaczona stacja powinna użyć słów „łączność ratunkowa”, „łączność kryzysowa” (angielskie „emergency”, „welfare-traffic”) lub skrótu QUF, zwracając uwagę przeszkadzającej stacji
Jak zapisywać informacje?
 • Kiedy? (data, czas)
 • Gdzie? (miejsce wystąpienia sytuacji kryzysowej)
 • Co? (co się stało, co trzeba zrobić)
 • Jak? (jak można pomóc)
 • Kto (kto jest w stanie pomóc)
Ćwiczenia mi się nie podobają!

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i wszelkie uwagi. Staramy się zrobić wszystko, aby ćwiczenia były rozmaite w różne sytuacje i zdarzenia. Czasem zdarzają się wpadki, które poprawiamy w następnych ćwiczeniach.