Pobierz

Tutaj znajdziecie różnorodne materiały dot. szeroko rozumianej łączności kryzysowej, które można pobierać
i wykorzystywać na wewnętrzne potrzeby dot. ww. aktywności. Znaki graficzne PZK oraz SP EmCom PZK mogą
być wykorzystywane wyłącznie przez członków PZK oraz kluby (sieci SP EmCom PZK) stowarzyszone
w strukturze PZK. Materiały będą systematycznie modyfikowane i rozszerzane.