Technika

Chcemy zasygnalizować, iż niebawem w tym miejscu będziecie mogli znaleźć artykuły dotyczące
zagadnień technicznych, z obszaru aktywności radiowej SP EmCom.
Będziemy chcieli skupić się m.in. na zagadnieniach dotyczących:

  • przenośnego i przewoźnego sprzętu radiokomunikacyjnego,
  • polowych, alternatywnych źródeł zasilania (akumulatory, agregaty prądotwórcze, fotowoltaika itp.),
  • terenowych, łatwych w instalacji konstrukcji antenowych KF i UKF,
  • emisji cyfrowych w łączności kryzysowej, technologii WinLink, HamNet,
  • technologii DMR w aplikacjach sieci radiowych łączności kryzysowej,
  • prepperingu radiowego, czyli konstrukcji radiowych na ekstremalny czas „K” oraz „W”,
  • wielu innych tematów dotykających szerokich dziedzin krótkofalarskiej techniki radiowej.

Zaczniemy ciekawostkami dot. renesansu emisji Packet Radio AX.25, czyli powrót do źródeł… oraz jak z niczego
zrobić skuteczną antenę KF w ekstremalnie prymitywnych, polowych warunkach.

APRSdroid – konfiguracja do transmisji radiowej

NBEMS – interfejs programu AndFlmsg

Przenośna sieć MESH w łączności kryzysowej

Wykorzystanie energii słonecznej – stacja terenowa