Zarząd

Zarząd ogólnopolskiego klubu łączności kryzysowej PZK:

 1. Prezes Michał Wilczyński SP9XWM – Koordynator ds. łączności Kryzysowej PZK,
 2. Wiceprezes Leszek Kowalski SP9MLI,
 3. Wiceprezes Przemek Bratkowski SP8NYB – Koordynator ds. ćwiczeń,
 4. Sekretarz Hubert Anysz SP5RE,
 5. Błażej Busza SQ3TGV – Koordynator ds. grupy szybkiego reagowania,
 6. Robert Czapski 3Z6AET,
 7. Krzysztof Gaudnik SP7WME,
 8. Marek Czarnecki SP9UO,
 9. Paweł Nowakowski SP1MPW,
 10. Wojciech Zieliński SQ1WO,
 11. Grzegorz Radke SQ2MTK,
 12. Grzegorz Szarpała SQ2WSZ,