Zarząd

Zarząd ogólnopolskiego klubu łączności kryzysowej PZK:

 1. Prezes Michał Wilczyński SP9XWM – Koordynator ds. łączności Kryzysowej PZK,
 2. Wiceprezes Leszek Kowalski SP9MLI,
 3. Wiceprezes Przemek Bratkowski SQ8NYB – Koordynator ds. ćwiczeń,
 4. Sekretarz Hubert Anysz SP5RE,
 5. Skarbnik Krzysztof Gaudnik SP7WME,
 6. Błażej Busza SQ3TGV – Koordynator ds. grupy szybkiego reagowania,
 7. Robert Czapski 3Z6AET,
 8. Marek Czarnecki SP9UO,
 9. Paweł Nowakowski SP1MPW,
 10. Wojciech Zieliński SQ1WO,
 11. Grzegorz Radke SQ2MTK,
 12. Wojciech Szarpała SQ2WSZ,