Prezentacja SP EmCom PZK Burzenin 2018.

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Podczas VII Zjazdu Technicznego Krótkofalowców odbyła się prezentacja SP EmCom PZK
prowadzona przez Kolegów Leszka SP9MLI oraz Michała SP9XWM, dotycząca tematyki jak
przetrwać w warunkach terenowych. Podczas prezentacji została zaprezentowana najnowsza
wersja przenośnego radiowego zestawu walizkowego go-box autorstwa kolegi Leszka SP9MLI.
W zamierzeniu była prezentacja zagadnień dot. wyposażenia terenowego oraz elementów
pierwszej pomocy, jednakże przy ogromnym zainteresowaniu słuchaczy, praktycznie cały
czas przewidziany na prelekcję dot. prezentowanego sprzętu. Prelekcja została
zorganizowana w formie warsztatów, w których uczestniczyli bezpośrednio zainteresowani
przybyli słuchacze.

Materiały dot. ww. wydarzenia dostępne są na grupie Facebook SP EmCom PZK.

Materiał zdjęciowy znajduje się pod niniejszym linkiem.

Z prezentacji jest także dostępny zrealizowany ad-hoc materiał filmowy.

Vy 73, Michał SP9XWM