Ćwiczenia COMMEX 2018 w paśmie 60 metrów

Amerykańska agencja FEMA (Federal Emergency Management Agency), Region 10
obejmujący sobą stany Alaska, Idaho, Oregon i Washington zamierza przeprowadzić
ćwiczenia łączności pod nazwą COMMEX, w dniu 17 stycznia 2018 r. i potem
cyklicznie, w kolejnych miesiącach, zawsze w trzecie środy miesiąca.
Ćwiczenia mają za cel wykorzystanie pasma 60 [m] oraz aktywację służb o charakterze
federalnym i lokalnym, w tym krótkofalowców. Scenariusz dot. sytuacji użycia
ww. pasma w przypadku wystąpienia dużego zdarzenia kryzysowego, pozbawiającego
społeczeństwo dostępu do konwencjonalnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
FEMA będzie używać znaku wywoławczego WGY910. Podczas ćwiczeń nie ma ograniczeń
co do wyłącznego uczestnictwa instytucji działających i zrzeszonych wokół FEMA, która chce
przez to zachęcić inne grupy do udziału w ćwiczeniach, w ramach funkcjonującego w USA
systemu National Response Framework.
COMMEX będzie wykorzystywał częstotliwości w paśmie 60 [m] tj. 5330,5 [kHz]; 5346,5 [kHz];
5357,0 [kHz]; 5371,5 [kHz] oraz 5403,5 [kHz].