Podsumowanie ćwiczeń łączności kryzysowej „Brak prądu” z dnia 5 lipca 2019 r.

Cel: zapewnienie łączności pomiędzy ważnymi ośrodkami administracji publicznej na terenie
trzech województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego przez jedną godzinę
z powodu braku energii elektrycznej.

Sieci, na terenie których miał wystąpić czynnik: EmCom Kujawy, EmCom Lubelskie oraz
EmCom Mazowsze

Opis: Od godziny 1730 do 1750 koordynator ds. ćwiczeń powiadomił Grupę Szybkiego Reagowania
oraz Koordynatorów Sieci o ćwiczeniach. Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 1800 – od tego
czasu nikt z biorących udział w ćwiczeniach nie mógł używać telefonów oraz zasilania z sieci
energetycznej. Aby spełnić cel ćwiczeń, uczestnicy mogli używać stacji mobilowych, przenośnych
lub zasilanych energią z zewnętrznych alternatywnych źródeł zasilania. Utworzono Siec
NetControl na terenie ww. województw i przekazywano poprawne komunikaty na pasmach KF, VHF,
przy użyciu dostępnych emisji. Po zakończeniu ćwiczeń koordynator powiadomił przedstawicieli
sieci o zakończeniu ćwiczeń.

Wnioski: bardzo pozytywne komentarze płynęły z całego kraju. Efekt zaskoczenia, podczas
przygotowań do weekendowych wyjazdów, spowodował pełną mobilizację i zaowocował w poprawnie
przeprowadzone ćwiczenia. Wśród uwag od koordynatorów oraz uczestników jest brak jednoznacznych
procedur łączności podczas sytuacji kryzysowej oraz poddanie pod dyskusję, czy właściwe będzie
użycie DX clusterów celem zwrócenia uwagi na pracujące stacje typu emergency.

Szczegółowe podsumowanie dla poszczególnych Sieci jest dostępne u Koordynatorów: Wojtka SQ2WSZ,
Maćka SQ5EBM oraz Radka SQ8SET.

Chciałem serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział oraz aktywne uczestnictwo
w ćwiczeniach. Szczególne podziękowania składam na ręce koordynatorów, którzy codzienną pracą
przyczyniają się do zapewnienia odpowiedniego przeszkolenia oraz utrzymania zaplecza technicznego.
Pamiętajmy – ćwiczymy, aby w razie konieczności nieść pomoc innym. Wolontariat jest godzien
pochwał i nie można o tym zapominać

Na prośbę koordynatorów, wykaz uczestników: SQ2WSZ, SP2INO, SQ2FRB, SQ2ATJ, SP2ST, SQ2RBY,
SP2JBJ, SQ5RWN, SO5AD, SQ5IQY, SP5XVS, SQ5MBG, SQ5GLU, SQ5DRO, SP5EKE, SO5AD, SP5DLX,
SQ5TK, SP5EKE, SQ5PE, SP5OSP, SQ5BIH, SQ7RF, SQ5WM, SQ7BRH, SO5TC, SQ5AM, SQ5GRP, SP5OXF,
SP5SO, SQ5T, SQ5MBG, SQ5GLU, SQ5EBM, SP5ME, SP8LKSR wraz z 14 stacjami na terenie
województwa lubelskiego.

Przemek Bratkowski, SQ8NYB