Ćwiczenia Roztopy 2018

Ćwiczenia Roztopy 2018 przebiegły bardzo pozytywnie i nie należy tego w żaden  sposób negować. Ćwiczenia pokazały, że było kilka niedociągnięć, które Koordynatorzy Sieci podczas konferencji Zarządu SPEC przedyskutowali. To co do tej pory uświadamiałem każdemu koordynatorowi ćwiczeń – idealne ćwiczenia to złe ćwiczenia! Nie chodzi, aby wytykać błędy, lecz je zlokalizować i WSPÓLNIE pomóc je rozwiązać. Pamiętajmy, że nie jesteśmy maszynami, tylko ludźmi (chyba każdy z Nas pamięta że, nawet kalkulator się myli…).

W tym miejscu chciałem bardzo podziękować Koordynatorom: Grześkowi SQ2RBY i Wojtkowi SQ2WSZ, za organizację ćwiczeń Łączności Kryzysowej Roztopy 2018 pod egidą Ogólnopolskiego Klubu Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK. Od samego początku wyrazili chęć współpracy oraz na bieżąco informowali o postępach przygotowania. Jestem,  wraz z prezydium Zarządu SPEC, bardzo wdzięczny i cieszę się, że chcecie zmieniać patrzenie na łączność kryzysową poprzez nowe technologie czy techniki, które niejednokrotnie mogą uratować komuś życie.

Do wszystkich Krótkofalowców – nie po to ćwiczymy, żeby być – NIE! – Ćwiczymy po to żeby być w ciągłej gotowości do działania! Nasze działania mają wydźwięk nie tylko propagandowy, ale chcemy tym udowodnić, że można pokazać swoje możliwości sprzętowe i umiejętności operatorskie. Wyjść w teren i zasymulować różne scenariusze kryzysowe. W terenie, z alternatywnym źródłem zasilania i prowizoryczną instalacją antenową, a nie w wygodnych domowych warunkach. Doświadczona kadra SP EmCom Klubu PZK jest gwarantem dobrego wyszkolenia, zgodnego z międzynarodowymi standardami IARU. W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich krótkofalowców do sieci SPEC oraz do aktywnego udziału w ćwiczeniach.

Wszystkie uwagi dotyczące ćwiczeń od: Koordynatorów, krótkofalowców, nasłuchowców oraz osób postronnych biorących udział i wspierających Nasze działania proszę przesyłać bezpośrednio na adres mailowy: sq8nyb@gmail.com.

– Razem zmieniajmy, Razem ratujmy Świat!

W niedługim terminie zostanie ogłoszony kolejny termin ćwiczeń Ogólnopolskich, organizowanych przez Klub Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK. Proszę na bieżąco sprawdzać informacje.

Łącząc wyrazy szacunku i uznania.
Przemek Bratkowski, SQ8NYB