Ćwiczenia zgrywające służb i SP EmCom PZK „Laskowa 2019”

W dniu 7 września 2019 w m. Laskowa (od red.: pow. limanowski, woj. małopolskie) odbyły
się przeprowadzone na rzadko spotykaną skalę ćwiczenia zgrywające o zasięgu między
powiatowym, z uczestnictwem służb Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz służb
wspomagających pod kryptonimem „Laskowa 2019”. W ćwiczeniach uczestniczyły służby tj.
Państwowa Straż Pożarna (od red.: KP PSP Limanowa, KM PSP Nowy Sącz, KW PSP Kraków),
Karpacki Odział Straży Granicznej, Policja (od red.: KP Limanowa); Państwowe Ratownictwo
Medyczne, Wojsko Polskie (od red.: WKU Nowy Sącz), przedstawiciele zarządzania kryzysowego
(od red.: PCZK Limanowa, WCZK woj. małopolskiego), przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego (od red.: przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, Starosta Limanowski,
Komisja Bezpieczeństwa Powiatu Limanowskiego, Wójt Gminy Laskowa)
, Ochotnicza Straż
Pożarna (od red.: siły i środki KSRG z powiatu limanowskiego), GOPR, małopolski
SP EmCom PZK (od red.: radioklub SP9RNS w Nowym Sączu oraz SP9KRJ w Limanowej).
Prawdopodobnie pierwszy raz w skali kraju w prowadzonych na taką skalę ćwiczeniach
zgrywających uczestniczył trzon małopolskiego SP EmCom-u PZK tj. członkowie obu radioklubów
zaangażowani w działania Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK,
przy Krakowskim Oddziale Terenowym (OT-12) PZK w Krakowie.
Kanwą ćwiczeń był wątek groźnego wypadku drogowego z udziałem autobusu i kilku innych
pojazdów w pobliżu centrum Laskowej oraz dwóch równolegle stowarzyszonych wątków tj.
prowadzenia specjalistycznych działań ratowniczych przez grupy poszukiwawczo – ratownicze
wobec osób zasypanych w wykopach ziemnych oraz poszukiwania zaginionego paralotniarza
w ramach działań ratownictwa wysokościowego i prowadzenia poszukiwań w terenie leśnym
przez pododdziały ratownicze.

Rolą SP EmCom-u było zabezpieczenie rezerwowej łączności radiowej przez cyfrowy przemiennik
C4FM Fusion SR9NS (Yaesu DR-1X) ulokowany w czasie ćwiczeń w lokalizacji Krzyż – Miejska Góra
w Limanowej. Łączność miała zostać niezawodnie zapewniona w relacji pomiędzy sztabem
kryzysowym Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej (zlokalizowanego w Laskowej) zarządzającym
lokalne działanie służb, a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Przemiennik pracował w paśmie 70 cm, częstotliwość
wejściowa 431,625 [MHz], wyjściowa 439,225 [MHz]. Oprócz powyższego oba stanowiska PSP musiały
zostać obsadzone dedykowanymi radiotelefonami C4FM Fusion do zapewnienia łączności radiowej,
całość była obsługiwana przez Kolegów z małopolskiego SP EmCom-u. Lokalizacja przemiennika była
celowo dobrana w taki sposób, ponieważ bezpośrednia łączność pomiędzy Laskową, a KP PSP jest
mocno utrudniona z racji na przewyższenia znajdujące się na trasie widoczności radiowej.
Oczywiście wszystkie urządzenia wykorzystane w ćwiczeniach, zarówno przemiennik, jak też
i oba stanowiska radiowe obsługiwane przez SP EmCom posiadały alternatywne zasilanie
akumulatorowe zabezpieczające poprawną pracę całego systemu niezależnie od obecności
zasilania sieciowego.

„Jesteśmy zaskoczeni możliwościami oraz tak merytorycznym i fachowym poziomem przygotowania
radioklubów, które uczestniczyły w ćwiczeniach zgrywających podmiotów KSRG „Laskowa 2019”
pod egidą SP EmCom. Dla nas to nowe doświadczenie, i nie ukrywam, iż od dawna się przyglądamy
Państwa możliwością w zakresie bezprzewodowych systemów łączności radiowej, rozważając
możliwości ich wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, choćby jako uzupełnienie systemu
alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach w zasięgu danego klubu radiowego” –
mówi mł. bryg.
Witold Chojnacki z KP PSP Limanowa. „Dla nas to duże doświadczenie, możliwość weryfikacji wielu
założeń i planów. W moim przekonaniu, po tym czego dziś doświadczyliśmy, uważam, że zbliża się
konieczność zmiany charakterystyki SP EmCom, w kontekście stwierdzenia amatorska sieć łączności
kryzysowej na
cywilna sieć łączności kryzysowej – dodaje Chojnacki.

W ćwiczeniach łącznie uczestniczyło 14-tu Kolegów z małopolskiego SP EmCom-u. W lokalizacji
przemiennika dyżurowały 2 osoby, na stanowisku sztabowym w Laskowej 7 osób i w Limanowej
w KP PSP 5 osób.

Działania powyższe są kolejnym krokiem zmierzającym do zacieśnienia współpracy pomiędzy SP EmCom,
a urzędami oraz służbami, szczególnie Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną.

Linki do szerszych materiałów prasowych i publikacji:

Publikacje własne Radioklub SP9RNS oraz SP EmCom PZK:
https://radioklub.pl/news.php?readmore=92
https://www.facebook.com/groups/sp.emcom/
https://www.flickr.com/photos/183677031@N05/albums/72157710766038343/with/48704954826/
https://youtu.be/7ASx8dYqcGM

Wykorzystanie materiału zdjęciowego i filmowego w swoich publikacjach tylko i wyłącznie
za zgodą Radioklubu SP9RNS.

Zewnętrzne publikacje prasowe:
https://osp.pl/artykuly/trzy-wypadki-i-awaria-lacznosci-radiowej-to-scenariusz-cwiczen-powiatowych-ksrg-w-laskowej,19072/
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/malopolskie/Limanowa.-Cwiczenia-taktyczno-bojowe-podmiotow-KSRG/idn:57420

Opracował mł. bryg. Witold Chojnacki KP PSP Limanowa, Sławek SQ9JYE Radioklub SP9RNS
i Michał SP9XWM Koordynator SP EmCom PZK