Członkowie SP EmCom Śląskie Grupa Szybkiego Reagowania Psy Ratownicze uratowali mieszkankę Gliwic

Nasza Sieć działająca na Górnym Śląsku – SP EmCom Śląskie – Grupa Szybkiego Reagowania Psy Ratownicze
pod kierownictwem kol. Alana Szydy SQ9MAS uratowała wyziębioną mieszkankę Gliwic, która opuściwszy
dom 20 grudnia ub. roku bez telefonu komórkowego i dokumentów nie zjawiła się w pracy, nie zostawiając
też żadnej informacji na swój temat. Działania poszukiwawcze podjęła m.in. policja, OSP i ochotniczo
mieszkańcy Gliwic oraz właśnie grupa ratowników z psami tropiącymi kierowana przez Alana.

Dzięki wysiłkowi zespołu ratowniczego udało się odnaleźć zaginioną mieszkankę Gliwic na terenie
ogródków działkowych w pobliżu ul. Królewskiej Tamy. Zaginięcie napotkało na swój szczęśliwy finał,
zaginiona Pani Barbara z objawami hipotermii trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo.

SP EmCom PZK może poszczycić się, że posiada w swoich szeregach specjalistyczną sekcję ratowniczą
w składzie 6 ratowników posiadających specjalistyczne zawodowe uprawnieniai umiejętności do prowadzenia
działań ratowniczych w kopalniach, terenie trudno dostępnym, rumowiskach i miejscach zagrożonych
zawaleniami i wybuchami. Ekipa ratownicza wyposażona jest w psy ratownicze – tropiące, przygotowane
do ekstremalnie trudnych zadań w obrębie wyrobisk podziemnych.

W działaniach ratowniczych wspierał Alana – nasz Kolega Błażej SQ3TGV doświadczony w akcjach
poszukiwawczych w ramach zespołu Szukamy i Ratujemy w Ostrowie Wielkopolskim – przygotowując
dla zespołu ratowników mapy z naniesionymi sektorami do prowadzenia działań poszukiwawczych
(podobne manewry ćwiczyliśmy w Inowrocławiu we wrześniu ubiegłego roku).

Alan doskonała robota, dziękujemy!

Zdjęcie psa Brutusa, dzięki uprzejmości kol. Alana Szydy SQ9MAS.