Zalecenia dot. obecności wirusa 2019-nCoV w Polsce

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

W załączeniu publikujemy pod niniejszym linkiem
Komunikat Prezydium SP EmCom Klubu PZK dot. sytuacji związanej z wystąpieniem
przypadków zakażeń wirusem COVID-19 w Polsce i zaleceniami w tej. sprawie dot.
funkcjonowania sieci łączności kryzysowej SP EmCom PZK.

Z poważaniem,
Vy 73, Michał Wilczyński SP9XWM
EmCom Manager PZK – Koordynator ds. Łączności Kryzysowej