Próby NBEMS

Zapraszamy do ogólnopolskich testów łączności przez całą Polskę:

W  godz.: 20.00-20.30 na częstotliwości 144,500MHz FM – próby NBEMS – modulacja MT63_2000.

W godz.: 20.30-21.00 na częstotliwości 145,525MHz FM – sprawdzenie łączności ASŁK.

W godz.: 21.00-21.20 na częstotliwości 145,525MHz FM – lokalny węzeł w testach łączności przez całą Polskę RGR.

W godz.: 21.20-21.30 na częstotliwości 144,525MHz FM – raporty do Stacji centralnej RGR.

W godz.: 21.30-21.45 ?  na częstotliwości 145,525MHz FM – podsumowanie ćwiczeń i wymiana doświadczeń.

Jutro kontynuujemy testy NBEMS – Narrow Band Emergency Messaging System – sprawdź więcej na stronie SP2PUT