Podsumowanie działań SP EmCom Mazowsze w 2017 roku

Mamy nowy rok, więc pora na małe podsumowanie poprzedniego. Wielu z Was włożyło dużo pracy i zaangażowania w działanie naszej sieci, co spowodowało podwojenie ilości członków. Udało nam się doprowadzić do podpisania umowy o współpracy w Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. jest to coś co wcześniej nikomu się nie udało. Weszliśmy również w skład Komisji Dialogu Społecznego ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności przy BBiZK w Warszawie. Braliśmy udział w wielu spotkaniach związanych z bezpieczeństwem ludności. Zorganizowaliśmy Piknik radiowy w Celestynowie. Po raz pierwszy jako krótkofalowcy zostaliśmy zaproszeni na największą w Polsce imprezę branży lotniczo-kosmicznej „Noc w Instytucie Lotnictwa”. Braliśmy udział w piknikach naukowych, imprezach promujących Warszawę i okoliczne gminy, szkoliliśmy młodzież w ramach akcji „Lato w mieście”… działo się! Z tego miejsca dzięki wszystkim, którzy przyczynili się do tych aktywności: dla członków MASR (Szczególnie Michała SP5OSP, Tomka SQ5T, Piotra SP5PTZ i wielu wielu innych), dla ekipy ze 145.575, (SP5MG, SQ5AAG, SQ9MDD), dla członków klubów SP5POT i SP5KAB z którymi robimy wspólne projekty. No i oczywiście wielkie podziękowania dla Zarządu 37. Oddziału Terenowego PZK – za przychylność i wsparcie naszych inicjatyw.

Aby w Nowym Roku było jeszcze więcej ciekawych aktywności i inicjatyw radiowych. W Was siła!

Kierownictwo MASR PZK
Maciej SQ5EBM, Adrian SQ5AM, Hubert SP5RE