EmCom Mazowsze wspiera ratowników medycznych w ćwiczeniach.

10 lutego EmCom Mazowsze na zaproszenie Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK i Fundacji Anikar wziął udział w cyklicznej imprezie Warszawski Alert Ratowniczy. Są to ćwiczenia grup ratowniczych. Razem z fundacjami nasza sieć jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Ratownictwa i ochrony ludności przy Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie.
Naszym zadaniem było koordynowanie jednego z etapów ćwiczeń polegającego na łączności pomiędzy ratownikami. Otrzymywali od nas zadanie polegające na przekazaniu przez radio brakujących elementów na mapie terenu na którym symulowane były działania ratownicze, oraz musieli sobie przekazać przez radio informacje ze zdjęcia które mieli przed oczami. Okazało się, że nie jest to wbrew pozorom łatwe zadanie. W sytuacji gdzie dochodzi jeszcze dodatkowo stres w trakcie realnej akcji ratunkowej sprawna korespondencja radiowa jest bardzo ważnym elementem ratownictwa. Było to dla grupy bardzo ciekawe doświadczenie i możliwość podzielenia się wiedzą dotyczącą sprawnej łączności.