Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że dzisiaj tj. 24.05.2018, o godz. 21:00 czasu lokalnego, strona https://emcom.wasr.pl/ przechodzi CZASOWO w tryby serwisowy. Oznacza to, że przez najbliższy czas funkcjonalności i usługi na stronie nie będą dostępne. Wstrzymanie pracy strony będzie mieć miejsce do czasu opublikowania stosownych wytycznych, przez działający obecnie przy ZG PZK Zespół ds. RODO, dot. postępowania z danymi osobowymi członków PZK, w tym również członków struktur klubów specjalistycznych PZK, po terminie 25 maja 2018 roku.
Do chwili opublikowania i wejścia w życie nowych wytycznych, wstrzymujemy przetwarzanie danych osobowych wszystkich Osób zarejestrowanych
w Systemie Ewidencji Zasobów SP EmCom PZK. Dane zostaną „zamrożone”, zostaną bezpiecznie zaszyfrowane i zarchiwizowane przez Administrację serwera.

Jednocześnie informujemy, że strona główna SP EmCom PZK – https://emcom.pzk.org.pl/ oraz nasz profil FB funkcjonuje ciągle bez przerw i zmian. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco, proszę śledzić nasze serwisy internetowe oraz główną stronę Polskiego Związku Krótkofalowców
https://pzk.org.pl/.

Nie ulega też zmianie tryb i działanie samych sieci łączności kryzysowej zrzeszonych w strukturze SP EmCom Klubu PZK, powyższa czasowa zmiana dotyczy wyłącznie na tę chwilę strony SEZ SP EmCom PZK.

Za wszelkie czasowe i mam nadzieję krótkotrwałe niedogodności związane z powyższym – w imieniu Zarządu SP EmCom Klubu PZK przepraszamy.

Pozdrawiam serdecznie,
Vy 73, Michał SP9XWM
EmCom Manager PZK – Koordynator ds. Łączności Kryzysowej