Ćwiczenia „Przerębel 2018” w Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej

W dniu 28 stycznia 2018 roku odbyły się Ćwiczenia „Przerębel 2018” organizowane przez Akademicką Sieć Łączności Kryzysowej.

Cele ćwiczeń:

– ustalenie liczebności realnie aktywnych członków sieci jako jej najistotniejszych zasobów kadrowych w czasie okresu zimowego przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych,

– podnoszenie praktycznej umiejętności pracy radiowej w sytuacjach kryzysowych,

– ocena czasu reakcji,

– promowanie tego typu działań w środowisku krótkofalowców.

 

Ćwiczenia są formą aktywności, która pozwala sprawdzić szybkość reagowania na ogłoszenie stanu alarmowego. Na potrzeby ćwiczeń założono, że z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych wystąpią zdarzenia w różnych częściach miasta.

Stacje biorące udział w ćwiczeniach miały zapewnić przekazywanie komunikatów bezpośrednio z miejsc zdarzeń do stacji sztabowej, która będzie miała kontakt ze służbami ratunkowymi oraz BCZK. Minimum jedna ze stacji terenowych miała przekazać wiadomość ze zdjęciem do stacji sztabowej ASŁK – za pomocą SSTV. Stacje terenowe powinny nadawać sygnały APRS pozwalające określać ich położenie na mapie. Przewidywany był dynamiczny rozwój sytuacji i tak też się stało za sprawą improwizacji osób biorących udział w ćwiczeniach.

 

Rozpoczęcie ćwiczeń zostało poprzedzone wiadomościami email oraz SMS do członków ASŁK. O godzinie 10:29 czasu lokalnego na częstotliwości 145.525MHz Stacja sztabowa ASŁKSP2PUT, na której pracowali koledzy  Edward SP2JP oraz Zdzisław SP2DTW, ogłosiła rozpoczęcie ćwiczeń. W pierwszej kolejności stacja sztabowa nasłuchiwała zgłoszeń od stacji przenośnych, w kolejnych minutach od stacji stałych pracujących na zasilaniu alternatywnym. W ćwiczeniach brało udział 17 stacji, w tym 7 przenośnych w terenie.

Stacje terenowe: Grzegorz SQ2RBY, Sławomir SP2ST; Team M&M: Marcin SQ2DR i Marcin SP2SJ; Team B&B: Robert SP2ROB i Benedykt SQ2PVB.

 

Stacja terenowa Grzegorza SQ2RBY (Koordynatora ASŁK) rozpoczęła aktywność poprzez ogłoszenie za pomocą wiadomości SMS oraz email o godz. 09:30 do członków Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej stanu podwyższonej gotowości. Następnie Grzegorz udał się na miejsce docelowe – tereny przyległe do Oczyszczalni Ścieków „Fordon” przy ul. Bora-Komorowskiego. O godzinie 10:55 SQ2RBY próbowała przekazać komunikat przeznaczony dla stacji SP2PUT, który odebrała Stacja węzłowa SQ2FRB w celu przekazania go do SP2PUT, kiedy tylko będzie to możliwe. Komunikat zawierał informacje o wędkarzach próbujących wykuć przerębel w zbiorniku wodnym w odległości około jednego kilometra od lokalizacji stacji terenowej SQ2RBY oraz o tym, że Grzegorz udaje się odwlec wędkarzy od tego pomysłu ze względu na topniejącą pokrywę lodową mogącą załamać się pod nimi.

Uzgodniono pomiędzy SQ2FRB oraz SQ2RBY kontakt radiowy za około 10 minut, po powrocie od wędkarzy do stacji terenowej. Niestety kontakt radiowy ze stacją terenową SQ2RBY został utracony bezpowrotnie – było to zdarzenie przewidziane przez scenariusz. Od tego momentu SQ2RBY zachowywała ciszę radiową, symulując swoje zaginięcie, co spowodowało dalsze zdarzenia częściowo przewidziane w scenariuszu ćwiczeń, a częściowo będące wynikiem improwizacji uczestników.

Szczegółowy opis aktywności SQ2RBY:

http://sp2put.pl/komunikaty/stacja-terenowa-sq2rby-w-cwiczeniach-przerebel-2018/

 

Ćwiczenia trwały dalej, kolejne stacje terenowe zgłaszały się do Stacji sztabowej SP2PUT, przekazywały meldunki o zagrożeniach i zdarzeniach.

Stacja terenowa SP2ST zgłosiła swoją gotowość do ćwiczeń i informację, iż lustruje nabrzeże Brdy w okolicach hal sportowych: „TORBYDU” i „ŁUCZNICZKI”. O godz. 10:40 SP2ST przekazała do SP2PUT na 145,525MHz foniczną informację ze statusem „Emergency” o tym, że jedna osoba wpadła do rzeki w okolicach kładki nad Brdą przy „Torbydzie”. Stacja sztabowa SP2PUT potwierdziła prawidłowy odbiór informacji fonicznej. O godz.: 10:45 i 10:50  SP2ST wysłała do SP2PUT na częstotliwości 144,500MHz komunikat w systemie łączności kryzysowej NBEMS – Narrow Band Emergency Messaging System w modulacji MT63 za pomocą androidowej aplikacji AndFlmsg na formularzu IARU. Niestety, wiadomość w systemie NBEMS nie została przez Stację sztabową SP2PUT  poprawnie zdekodowana. O godz. 10:55 Stacja terenowa SP2ST wysłała do Stacji sztabowej SP2PUT na częstotliwości 144,500MHz zdjęcie z miejsca zdarzenia w modulacji SSTV z wykorzystaniem androidowej aplikacji SSTV Encoder. Fotografia została poprawnie zdekodowana. O godz. 11:37 stacja SP2ST wysłała do Stacji sztabowej SP2PUT i Stacji węzłowej SQ2FRB na częstotliwości 145,525MHz komunikat w systemie łączności kryzysowej NBEMS na formularzu IARU. Treść wiadomości została poprawnie zdekodowana przez Stację węzłową SQFRB i przekazana do SP2PUT.

Szczegółowy opis aktywności SP2ST:

http://sp2put.pl/komunikaty/stacja-terenowa-sp2st-w-cwiczeniach-przerebel-2018/

 

Robert SP2ROB i Benedykt SQ2PVB  z Teamu B&B jako Stacje terenowe, monitorowali rejon Śluzy Nr 6 na Kanale Bydgoskim w okolicach Osowej Góry.

Multimedialna relacja z aktywności Teamu B&B:

http://sp2put.pl/komunikaty/team-bb-w-cwiczeniach-przerebel-2018/

 

Po podaniu do wiadomości rozpoczęcia ćwiczeń, Stacje terenowe: SQ2DR Marcin i SP2SJ Marcin z Teamu M&M udały się samochodem na miejsce zdarzenia, które mieściło się przy Moście im. Żeglugi Bydgoskiej na rzece Brda przy ul. Spornej w Bydgoszczy. O godzinie 10:58 stacja SQ2DR chciała nadać meldunek, lecz z powodów technicznych Stacja sztabowa SP2PUT nie była w stanie przyjąć komunikatu. Ad hoc zastąpiła ją Stacja węzłowa SQ2FRB, która przyjęła meldunek w celu późniejszego przekazania informacji do Stacji sztabowej. SQ2DR poinformowała o kompletnie zniszczonym moście z niewiadomego powodu oraz o czterech samochodach wraz z 7-8 osobami w rzece; jak również o pilnej konieczności wezwania służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego, Ratownictwa Wodnego oraz Straży Pożarnej. SQ2DR poprosiła o dostarczenie koców i ciepłych napojów dla przemarzniętych ludzi. W tym czasie okazało się, że jedna osoba jest w złym stanie (podtopiona) i Team M&M ruszył jej z pomocą. Po chwili problemy techniczne rozwiązano i meldunek został przekazany. Następnie SP2PUT poinformowała Zespół kryzysowy M&M na ul. Spornej o zawiadomieniu odpowiednich służb o zaistniałej sytuacji. O godzinie 11:06 stacja SQ2DR zameldowała przybycie służb ratunkowych i podjęcie przez nich działań. W tym momencie myślano, że wszystko jest już pod kontrolą. Jednak chwilę później okazało się, że to nie koniec, a wręcz dopiero początek!

 

Stacje SQ2DR i SP2SJ o godzinie 11:07 zaobserwowały dziwny obiekt lecący z ogromną prędkością w kierunku wschodnim, mniej więcej w kierunku stacjonowania Stacji terenowej SQ2RBY. Zaniepokojona zaistniałą sytuacją stacja SQ2DR poprosiła Stację sztabową SP2PUT o wywołanie Grzegorza SQ2RBY, który udał się do wędkarzy znajdujących się na zamarzniętym akwenie wodnym i miał odezwać się po 10 minutach. Po kilku próbach wywołania i braku odzewu, stacje SQ2DR i SP2SJ postanowiły w trybie natychmiastowym udać się samochodem w okolice oczyszczalni ścieków w celu sprawdzenia, co się stało z milczącą w dalszym ciągu stacją SQ2RBY. Po ustaleniu wraz z SP2PUT oraz SQ2FRB miejsca ostatniego zgłoszenia stacji SQ2RBY, Team M&M wyruszył „co koń wyskoczy” na poszukiwania zaginionej stacji. Ale, jak miało się wkrótce okazać, pojawiły się nieoczekiwane problemy w drodze do oczyszczalni ścieków. Chwilę po wyruszeniu SQ2DR zameldowała stacji sztabowej SP2PUT o pogorszeniu się sytuacji. Dramatyczny meldunek informował o upadku roju asteroid lecących z kierunku zachodniego na wschód. W tym momencie było już wiadomo, co zniszczyło most i co poleciało w kierunku oczyszczalni ścieków. Stacja SQ2DR poinformowała o tym, że za nią wszystko płonie, cmentarz na Siernieczku płonie, lasy płoną oraz, że w dalszym ciągu jadą na ratunek stacji SQ2RBY. Team M&M poprosił o wezwanie wojska w miejsce zdarzenia. SP2PUT poinformowała o kontakcie z wojskiem i przekazaniu meldunku.

O godzinie11:15 SQ2DR poinformowała, że znajduje się w okolicach Wyszogrodu i nadal udaje się w kierunku SQ2RBY. Po chwili jednak nadała kolejny dramatyczny meldunek o ataku asteroid na Most Fordoński na Wiśle, który uległ zniszczeniu oraz o nieznanej liczbie ofiar. SP2PUT przyjęła komunikat i poinformowała o zawiadomieniu odpowiednich służb. W związku z tym, że pomoc na Most Fordoński była w drodze, stacje SP2SJ i SQ2DR dalej kontynuowały akcję ratunkową pt. „Ratujmy koordynatora ASŁK”. Z powodu wcześniejszej awarii telefonu, nieznana była dokładna lokalizacja miejsca stacjonowania stacji terenowej przy oczyszczalni ścieków i o godzinie 11:19 stacja SQ2DR zgłosiła problem z dotarciem na miejsce zaginięcia. Poprosiła Stację węzłową SQ2FRB o pomoc w nawigowaniu do zaginionego. Dzięki precyzyjnym wskazówkom, Team M&M dotarł na miejsce w kilka minut. Niestety na miejscu okazało się, że nigdzie w polu widzenia nie widać zaginionego. W związku z tym o godzinie 11:24 SQ2DR poinformowała, że wyrusza wraz z SP2SJ na poszukiwania wokół pobliskich akwenów wodnych. Stacja sztabowa SP2PUT potwierdziła meldunek i z niecierpliwością oczekiwała dalszych informacji. Po kilku minutach, przedzieraniu się przez chaszcze, udało się odnaleźć pomiędzy stawami koordynatora, całego i zdrowego! O godzinie 11:35 SQ2DR przekazała tę wiadomość do stacji sztabowej. Okazało się, że Grzegorzowi SQ2RBY nic się nie stało, ale podczas ratowania wędkarza radio wpadło do przerębla i dlatego kontakt się urwał. Po chwili sam Grzegorz odezwał się z pożyczonej od SQ2DR radiostacji i poinformował o przebiegu zdarzenia.

Szczegółowy opis aktywności Teamu M&M:

http://sp2put.pl/komunikaty/team-mm-stacje-terenowe-sq2dr-i-sp2sj-w-cwiczeniach-przerebel-2018/

 

Kolejne już ćwiczenia pokazały, że praca terenowa ze sprzętu małej mocy pozwala na skuteczne prowadzenie łączności mimo drobnych trudności. Doskonalenie pracy terenowej w utrudnionych warunkach jest właściwym kierunkiem rozwoju sieci łączności kryzysowej.

Ćwiczenia „Przerębel 2018” miały także swój wymiar dydaktyczny i promocyjny. Sławomir SP2ST  /”w cywilu” dr hab., prof. nadzw. KPSW/ zorganizował retransmisję i obserwację ćwiczeń w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, gdzie pełna aula studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na żywo uczestniczyła w ćwiczeniach łączności kryzysowej. Studenci obserwując realne działania Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej /znaczna grupa magistrantów ze specjalności Bezpieczeństwo publiczne uczestniczyła także w Ćwiczeniach „Wiatrołom 2017”/ kolejny raz przekonali się, że w sytuacjach zagrożenia, alternatywna i niezależna krótkofalarska sieć łączności alarmowej może być newralgicznym elementem całej akcji ratunkowej.

Zespół Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej