SP EmCom Mazowsze szkoli się w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Mamy w naszych strukturach ratowników medycznych na codzień ratujących życie. Staramy się dzielić wiedzą jaką posiadamy. Robert SQ5CJZ przeprowadził szkolenie dla chętnych członków MASR z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. To pierwsze tego typu spotkanie, ale z pewnością nie ostatnie. Zajmując się łącznością kryzysową i działając gdzieś w terenie takie umiejętności mogą się przydać. Każdy z nas powinien potrafić udzielić pierwszej pomocy.