Ćwiczenia Globalset 2022

IARU R1 – Grupa Robocza ds. Łączności Kryzysowej organizuje kolejny test łączności ratunkowej pod hasłem GLOBALSET i zaprasza do udziału radiostacje amatorskie zainteresowane działalnością EmCom z krajów Regionu 1 IARU. Test odbędzie się w sobotę 21 maja 2022r. w godzinach 14.00 – 16.00 UTC. Pasma amatorskie 7MHz i 18MHz, emisje SSB i CW. Szczegółowe informacje o sposobach prowadzenia korespondencji, częstotliwości robocze, znaki radiostacji prowadzacych dostępne są pod adresem:

OGÓLNOPOLSKI KLUB ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ PZK SP EmCom  w imieniu organizatora zaprasza polskie radiostacje amatorskie do udziału w ćwiczeniach.

Głównym koordynatorem  GLOBALSET jest Greg G0DUB, adres mailowy g0dub@iaru-r1.org

Info. Jerzy SP3SLU i  Piotr SP2JMR