Międzynarodowe ćwiczenia łączności kryzysowej RAIN 2018

RAIN 2018 – Polsko-Niemiecko-Holenderskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej

Autorami ćwiczeń byli: Przemek SQ8NYB, Michael DJ9OZ oraz Jan PA7O.
Ćwiczenia były skierowane do stacji sztabowych, w związku z czym nie ogłaszaliśmy
pospolitego ruszenia. Polegały one na przekazaniu komunikatów pomiędzy Polską a Holandią
via Niemcy i z powrotem na KF (80 oraz 40 metrów) oraz za pomocą emisji cyfrowej WinLink.
Polskę reprezentowały stacje: SP5MASR (Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa) pod nadzorem
Macieja SQ5EBM, Adriana SQ5AM, Wita SP5WIT oraz SP0MASR (Krakowska Amatorska Sieć
Łączności Kryzysowej) pod nadzorem Michała SP9XWM oraz Tomka SP9SCZ .

Po stronie niemieckiej główna stacja: DL0NFD, zaś po stronie Holenderskiej: PI9D. Ćwiczenia
odbyły się w dniu 24 listopada 2018, w godzinach 1300-1430 czasu lokalnego. Ze względu na CQWW CW
bardzo wiele stacji pracujących telegrafią było słyszalnych w eterze i panował ogólnie bardzo duży gwar.
Należy jednak mieć na uwadze, iż podczas sytuacji Emergency, byłby wydzielony „cichy” kawałek
częstotliwości. Nie odnotowano bariery językowej, co świadczy o wysoko wykwalifikowanej kadrze
operatorów. Podsumowując – ćwiczenia przebiegły pomyślnie.

Podczas następnych ćwiczeń warto rozważyć przeprowadzenie prób łączności na paśmie 60 metrów,
gdyż może ono być mniej zaszumione niż 80 metrów oraz o mniejszej liczbie QRM jak w przypadku
40 metrów. Na zakończenie chciałem podziękować wszystkich uczestnikom wymienionym powyżej,
a w szczególności Maciejowi SQ5EBM za pomoc w przygotowaniu podsumowania.

Pozdrawiam serdecznie, Przemek SQ8NYB
v-ce Prezes ds. ćwiczeń Klubu Łączności Kryzysowej  „SP EmCom” PZK
Koordynator Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej przy OT18 PZK w Rzeszowie