Ewidencja SP EmCom PZK na nowych zasobach serwerowych.

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Dokonaliśmy przejścia z Centralną Ewidencją Zasobów SP EmCom PZK z zewnętrznych
zasobów hostingowych oraz domeny, w pełni na zasoby PZK. Oznacza to, że strona
od niedzieli 09.02.2020 po wykonaniu testów stabilności i sprawdzenia funkcjonalności
wysyłania powiadomień jest dostępna pod nowym adresem https://emcom-cez.pzk.org.pl/.
Adres https://emcom.wasr.pl/ ulega wygaszeniu z dniem 15.02.2020, do tego terminu działa
też jeszcze automatyczne przekierowanie z emcom.wasr.pl na emcom-cez.pzk.org.pl.
Kompletna baza danych członków została przeniesiona w 100% z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa. W terminie do 15.02 kopia bazy na emcom.wasr.pl zostanie
bezpowrotnie usunięta wraz z całym silnikiem i interfejsem strony, co zakończy
okres przejściowy. Prosimy o korzystanie już tylko i wyłącznie z nowego adresu
https://emcom-cez.pzk.org.pl/ oraz osoby mające podlinkowane gdzieś w swoich zasobach
stary adres, o zamianę na nowy.

Błażejowi SQ3TGV bardzo dziękujemy za dotychczasową administrację, ogromny trud
i wkład włożony w stworzenie tego portalu i jego administrację techniczną.
Od 03.02 rolę administratora technicznego portalu przejął kol. Michał SQ9EZG,
członek nowosądeckiego Radioklubu SP9RNS oraz Krakowskiej Amatorskiej Sieci
Łączności Kryzysowej.

Pozdrawiam
Vy 73, Michał SP9XWM
EmCom Manager PZK, Koordynator ds. Łączności Kryzysowej.