Interpelacja poselska w sprawie SP EmCom PZK

Drobna niespodzianka, nad którą pracował już przeszło trzy miesiące SP EmCom PZK – a dokładniej
koledzy z Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej – Radioklub SP9RNS przy skromnej
pomocy krajowego Koordynatora SP EmCom PZK – kol. Michała SP9XWM w zakresie zebrania wszelkich
niezbędnych dokumentów.
Dzięki sprawnemu działaniu Kolegi Sławka SQ9JYE oraz zaangażowaniu Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej
zajmującej się tematyką bezpieczeństwa i obronności Państwa udało się przygotować interpelację
poselską dostępną pod niniejszym linkiem na stronach internetowych sejmu RP.

Treść interpelacji skierowanej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministerstwa Cyfryzacji została już opublikowana i jest dostępna do wglądu dla wszystkich
zainteresowanych.

Nie złożyliśmy oręża po dwóch nieskutecznych próbach uzyskania dostępu do częstotliwości B112
w roku ubiegłym, jako służba o charakterze ratunkowym. Walczymy nadal, cały czas o dostrzeżenie
roli służby radioamatorskiej w aspekcie naszej przydatności przy współpracy ze służbami zawodowymi
w obszarze łączności kryzysowej.
Celowo nie używam słowa „profesjonalnymi”, bo w szerszym rozumieniu tego słowa, my też możemy
śmiało uznać nasze działania, wyposażenie i zaangażowanie za profesjonalne, pomimo że jesteśmy
wolontariuszami. Pamiętajmy o tym!

Czekamy na rozwój wydarzeń…