System powiadamiania o zagrożeniach SMS-em w Skierniewicach

Jak informuje kol. Robert SQ7RF, Koordynator Skierniewickiej Amatorskiej Sieci
Ratunkowej, w ramach podległej mu siec,i został uruchomiony ostrzegawczy system
powiadamiania o zagrożeniach dot. obszaru miasta Skierniewice oraz gmin powiatu
skierniewickiego. System działa na zasadzie przesyłania krótkich komunikatów SMS
na telefony osób w nim zarejestrowanych. System działa zupełnie bezpłatnie,
został uruchomiony do testów w połowie miesiąca stycznia 2018 roku. Rejestracja
jak też i późniejsze zarządzenie systemem przez użytkowników odbywa się zdalnie
poprzez wysyłanie komend sterujących SMS-ami. Dalsze szczegóły można znaleźć
na stronie działającego w Skierniewicach klubu SP7PL.

http://sp7pl.pzk.pl/?page_id=262