Małopolskie Próby Łączności Kryzysowej 2018.01.25

W imieniu Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK zapraszam wszystkich
na lokalne zimowe – zapowiedziane bez dużego wyprzedzenia czasowego – ćwiczenia łączności kryzysowej,
podczas których chcemy sprawdzić łączność radiową pomiędzy lokalizacją sztabową stacji SP0MASR
w nowej siedzibie Krakowskiego Oddziału Terenowego PZK nr 12 i innymi punktami na terenie województwa
małopolskiego oraz całej Polski.

Próby łączności odbędą się w dniu 25.01.2018, w godz. 17:00 – 19:00 czasu lokalnego. W tym czasie będziemy
wywoływać na przemiennikach SR9P oraz SR9Z, lokalnie na 145,500 [MHz] i 145,550 [MHz] FM , jak również będą
testowane inne rodzaje emisji w obrębie pasma 2 m. Będziemy też czynni DMR-owo w paśmie 70 cm oraz w paśmie
80 metrów, na 3,745 [MHz] +/- QRM. Celem ćwiczeń będzie sprawdzenie łączności przy jak najmniejszej mocy
wyjściowej urządzeń w obie strony. Uczestnictwo zapowiedziała rezerwowa stacja sztabowa SP9RNS z Nowego Sącza.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestnictwa!!!

Pozdrawiam,
Vy 73, Michał SP9XWM