III piknik eterowy

Dzięki wsparciu Nadleśnictwo Celestynów III Mazowiecki Piknik Radiowy w Centrum Edukacji Leśnej Celestynow już za nami. Pomysł, który zrodził się w głowie Michał Wojciechowski SP5OSP co raz bardziej się rozrasta i cieszy nas to. W tym roku odwiedziło nas ponad ćwierć tysiąca ludzi, w tym ponad setka zarejestrowanych. Piknik był wspólnym przedsięwzięciem naszej sieci oraz Sp5pot – Praski Klub Krótkofalowców i Praski Oddział Terenowy PZK – OT37.

Prezentowaliśmy nasz sprzęt, opowiadaliśmy o Winlinku, zasilaniu alternatywnym i innych kwestiach (m.in. naszej współpracy z Biuro Bezpieczenstwa I Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor i rodzącej się współpracy z Mazowiecki Urząd Wojewódzki Zdzisław Sipiera)

Dzięki wsparciu klubów S P 5 Y A M – Klub Łączności przy LO im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, SP5WWL, Klub Krótkofalowców Sp5prf z pikniku poleciał balon stratosferyczny z nadajnikiem SSTV. Serce rośnie patrząc na młodzież ciekawą świata i zaangażowaną w rozwój naszej Służby.

Odwiedzili nas też Koledzy z Babice Transatlantic Radio-Station z prezentacją swoich dokonań i planów. Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie rozgłośni SPW.

Ogromnego wsparcia udzieliła nam jednostka OSP Wiązowna. Druhny i druhowie z Wiązowny byli z nami już po raz trzeci. Szykujemy się do wspólnych działań. Anna Kuzawa dziękujemy za Waszą obecność.

Dziękujemy tez niezmiernie ratownikom z Ochotnicza Grupa Ratownicza „OGRy” i Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Anikar. Jesteście WIELCY!

Był to męczący, ale satysfakcjonujący weekend. W piątek wystawialiśmy się na X Nocy w Instytucie Lotnictwa. Udział w imprezie wzięło ponad 50000 pasjonatów lotnictwa, kosmosu i technologii. Wiele osób zaglądało na nasze stanowisko.

Dziękujemy wszystkim,którzy byli z nami, współdziałali i odwiedzili nas w IL i w Celestynowie.

Wkrótce opublikujemy więcej zdjęć z Celestynowa i Instytutu Lotnictwa.

A tutaj artykuł Henryka SM0JHF o naszych działaniach https://dxnews.com/promoting-amateur-radio-2019/

i mały dodatek: prezentację alternatywnych źródeł zasilania prowadził Kol. Bolek SQ5PE wraz z Paweł Jordan SQ5LTF.