Porozumienie na Mazowszu z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie.

Z dniem dzisiejszym mazowiecka sieć rozpoczyna OFICJALNĄ współpracę z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Porozumienie to otwiera nam drogę do wspólnych działań oraz uczenia się współpracy ze stroną rządową. W toku dalszych spotkań roboczych zostaną określone szczegółowe ramy współpracy i działania w sytuacjach „K”.

Niniejsze porozumienie dotyczy wszystkich członków MASR, ale w szczególności tych z terenu Warszawy.

Urząd otrzyma od nas pełną listę stacji z ich zdolnościami operacyjnymi.

Zachęcamy też członków MASR do podejmowania inicjatyw w celu nawiazania współpracy.
Natomiast krótkofalowców i kluby z terenu Mazowsza do podjęcia współpracy z naszą siecią MASR.

Dodaj komentarz