Kolejna sieć w SP EmCom!

Jednostka Strzelecka JS-1325 wyszła z propozycją współpracy – poniżej efekt, czyli kolejna sieć w SP EmCom! 

„Jednostka Strzelecka 1325 Jastrzębie współpracuje z MON, OC, PCK, PRM oraz Policją podczas różnego typu zabezpieczeń. Specjalizujemy się w Ratownictwie Pola Walki, w zapewnianiu jako pododdział Łączności Dalekosiężnej w ramach JS. W naszych szeregach mamy Nawigatora Grupy Poszukiwawczej, 2 radiotelegrafistów, 3 ratowników KPP.

Posiadamy wóz łączności, jesteśmy samowystarczalni w terenie tworząc szybko patrole, bądź szybkie trójki poszukiwawcze. Posiadamy wewnętrzną łączność oraz możliwość pracy Bazowo-Terenowej w pasmach HF/VHF/UHF i w Digital Mobile Radio – DMR.

Wspomagamy służby podczas kataklizmów, katastrof itp w Ratownictwie oraz Logistyce i ewentualnej pomocy przy ewakuacji ludności z terenów wykluczonych. Pomagamy w poszukiwaniu osób zaginionych w kompleksach leśnych, pustostanach i gruzowiskach wykorzystując psa poszukiwawczego.”

Dodaj komentarz