Małopolskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej 1/2019

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK, działająca przy Krakowskim Oddziale
Terenowym OT-12 PZK, przy wydatnej współpracy i pomocy ze strony Tarnowskiego Oddziału Terenowego
PZK (OT-28), Tarnowskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej, członków zrzeszonych w naszym oddziale
klubów SP9RNS Radioklub „My Krótkofalowcy” w Nowym Sączu, SP9PGE Krakowska Grupa Ekspedycji
Radiowych i SP9KRJ w Limanowej organizują pierwsze w tym roku małopolskie ćwiczenia łączności
kryzysowej. Celem ćwiczeń jest sprawdzenie łączności z terenu poszczególnych powiatów województwa
małopolskiego, z lokalizacji bliskich umiejscowieniu siedzib Powiatowych i Miejskich Centrów
Zarządzania Kryzysowego.
Ćwiczenia odbędą się w w sobotę 23 lutego 2019. Start ćwiczeń o godz. 14:30 czasu lokalnego.
Szczegółowy konspekt można znaleźć na stronie:

https://goo.gl/RzCxcL

Członkowie SP EmCom PZK zrzeszeni w KASŁK otrzymali dokładne informacje dot. terminów i przebiegu
ćwiczeń ze stosownym wyprzedzeniem czasowym, wymaganym na przygotowanie osób chętnych oraz
organizację stanowisk w terenie. Ćwiczenia objęte są patronatem Wojewody Małopolskiego, będą
również wizytowane w terenie przez obserwatorów w osobach:

Komendant PSP Limanowa mł. bryg. Wojciech Frączek,
Specjalista ds. Łączności PSP Limanowa mł. bryg. Witold Chojnacki,
Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich – Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego – Starostwo Powiatowe w Limanowej – Pan Dariusz Jeż,
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza – Pan Krzysztof Setlak,
Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza – Pan Dawid Kudełka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa.
Vy 73, Michał SP9XWM